Till innehåll på sidan

ERC-anslag är inte vilka anslag som helst

Publicerad 2021-09-13

Jeanna Ayoubi är EU-forskningsrådgivare på RSO och KTH:s administrativa huvudkontaktperson gentemot EU-kommissionen, så kallad LEAR (Legal Administrative Representative). Hon ansvarar för stödet kring ERC-anslagen, från ansökan till projektgenomförande, och har nära kontakt med ERC, både direkt och via den nationella kontaktpersonen, NCP. Därmed har hon bra kännedom om senaste nytt inom denna typ av finansiering.

Porträttbild av Jeanna Ayoubi, EU-specialist och forskningsrådgivare, RSO
Jeanna Ayoubi, EU-forskningsråd-givare, RSO. Foto: Olov Holdar

- Jag är stolt och glad att vi kan hjälpa de som arbetar hårt med sin forskning och söker till ERC som är den ”finaste” formen av forskningsfinansiering i Europa då det är ett individuellt anslag. Vi anordnar informationsmöten för att hjälpa potentiella sökande till ERC att förstå: Är jag redo? I år eller nästa år? Om vi lyckas med detta då har vi gjort vårt.

- Det går att söka flera gånger för att ”öva” sig men det är inte alltid en bra metod för man kan också hamna i karantän och bli utestängd från att söka kommande år. Detta är för att granskarna ska ha en chans att hantera mängden ansökningar och konkurrensen är hård. Vår erfarenhet är att de som förbereder sig i god tid är de som lyckas väl med sin ansökan.

Starting Grants, Advanced Grants, Consolidator Grants

Den 7 oktober anordnar RSO en workshopför sökande till Starting Grant där Jeanna går igenom ansökningsmallen, som blir tillgänglig i slutet av september, samt de krav och formalia som sökande bör känna till. Några veckor senare fortsätter kollegan Malin Hedengran med en workshop om hur man skriver en bra ERC-ansökan med fokus på vad granskarna förväntar sig.

- Det är extra roligt att arbeta med stöd kring Starting Grant (StG)  då det är yngre forskare på väg upp i karriären som söker dessa. Det kan ge dem möjligheten att bygga upp en egen forskargrupp och bryta sig fria från sin handläggare.
- Å andra sidan är Advanced Grant (AdG)  som delas ut till mer seniora forskare lika spännande för de ska i sin tur bidra till att rekrytera och bistå unga talanger. De som får detta anslag kan ju på så sätt attrahera excellenta forskare till KTH. I år skickade KTH in sju ansökningar. Vi önskar dem alla lycka till!

Ibland kan ansökningar till ERC få hög rankning men ändå inte få något anslag. Det har varit en fråga under en lång tid hur man kan ta tillvara på dessa goda projektförslag, t ex med nationell finansiering istället (från VR eller privata stiftelser). Att ha fått hög rankning av ERC är en utmärkt kvalitetskontroll. Ibland händer det dock att projekt som har stått på reservlista hos ERC kan få anslag ändå. Så var fallet nyligen vilket resulterade i att KTH fick ännu ett Consolidator Grant (CoG)  anslag.

- Efter flera månaders väntan fick vi ett positivt besked om att Dr Maurice Duits (SCI-skolan) fick ett CoG-anslag om 2 miljoner euro för en 5-årsperiod för sitt projekt ”Patterns in Random Tilings (PiRaT). RSO gratulerar till det positiva beskedet!

Synergy Grant och Proof of Concept

Idén med Synergy Grant  är att lösa väldigt komplicerade forskningsproblem som kan resultera i nya, banbrytande upptäckter och teknologier. De som söker ska vara ett team av 2-4 excellenta forskare som kan ta sig an en forskningsfråga på ett nytt sätt och föra forskningen framåt. Deaadline för ansökan till årets utlysning är den 16 november. Kontakta RSO om du är intresserad av att söka.
Proof of Concept  är avsett för forskare som redan har ett anslag från ERC och vill utforska om resultaten från tidigare forskning kan kommersialiseras eller komma samhället till nytta på annat sätt.

Kommunikation kring ERC-anslagen allt mer synlig

De senaste åren har ERC lagt allt större vikt vid att synliggöra forskarna som fått ERC-anslag och deras projekt. De har utformat spännande sätt att berätta om dem och gjort dem tillgängliga för en större publik, genom filmer, ERC Award och senast sajten ERC Comics  som berättar om forskning i serieform.

- Att berätta om KTH:s ERC-anslag och lyfta fram projekten på olika sätt bidrar också till KTH:s varumärke och ranking. Nu håller vi på att ställa samman en översikt av de som har pågående ERC-projekt och ska försöka uppmärksamma dem mer på olika sätt. Vill du veta mer om hur du söker till ERC kan du läsa mer på intranätets sidor om forskningsstöd .

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-13