KTH Horizon Europe Week 12-16 oktober 2020

Publicerad 2020-06-25

KTH Horizon Europe week innehåller interaktiva seminarier och presentationer om det kommande ramprogrammet för forskning och innovation inom EU - Horizon Europe. Det öppnar 2021 och de första utlysningarna publiceras preliminärt i december 2020.

Veckans (preliminära) program i urval:

  • Uppdateringar om det nya ramprogrammet för såväl individuella som samverkansprojekt: ERC, MSCA och "clusters, missions and European partnerships"; t ex European Innovation Council (EIC) 
  • Praktiska workshops om hur man skriver bra projektansökningar, inkl. andra aspekter som är avgörande för många ansökningar vid sidan om forskningsfrågeställningarna - s k "cross-cutting issues" och "non-scientific activities"
  • Näteverka med KTH:s strategiska partners som är intresserade av att öka sin samverkan med KTH på EU-nivå
  • Enkät för medarbetare och intressenter till KTH som vill engagera sig i att samskapa KTH:s strategi för deltagande i Horizon Europe

Bland talarna: KTH:s vice rektor för forskning, nationella kontaktpersoner (NCP) från Vinnova, erfarna KTH-forskare, utvärderare av Horizon 2020 samt forskningsrådgivare från RSO.

Översikt av det preliminära programmet för KTH Horizon Europe Week

Veckan organiseras av Research Support Office och äger rum på Open Lab samt online den 12-16 oktober 2020. Registrering till alla seminarier via KTH Form.

Kontakta Anna Raask (araask@kth.se) för mer information.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-25