Till innehåll på sidan

KTH satsar 50 miljoner på sina forskningsinfrastrukturer

Odqvistlaboratoriet är en av KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer.
Publicerad 2022-04-01

Under kommande år ökar KTH den centrala finansieringen för etablerade forskningsinfrastrukturer avsevärt, från 20 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Detta slog rektor fast i ett beslut under mars 2022. Satsningen omfattar åtta miljöer och medlen betalas ut efter att utrustningen är upphandlad.

Rektorsbeslutet grundar sig i en intern utlysning under vintern 21/22, och den totala summan uppgår till 50,8 mnkr. Medlen ska användas för att stärka KTH:s etablerade infrastrukturer och är beviljade för ny utrustning och teknik.

Prorektor Mikael Östling

– Satsningen är en del i vår långsiktiga uppbyggnad av excellent forskningsmiljö vid KTH. Sedan några år tillbaka behöver vi ta större eget ansvar att bygga upp våra egna forskningsinfrastrukturer. Det är också vår strategi att vara internationellt konkurrenskraftiga. Vi är ju tydliga med dessa ambitioner i både utvecklingsplanen och verksamhetsplanen, säger prorektor Mikael Östling som har det yttersta ansvaret för att leda och utveckla KTH:s infrastrukturer.

Utlysningen är KTH:s fjärde riktad till egna etablerade forskningsstrukturer. Denna gång omfattar utlysningen 50 miljoner kronor, en avsevärd höjning från de tidigare på omkring 20 miljoner kronor. Detta är ett direkt resultat från rekommendationerna i den senaste forskningsutvärdering, RAE2021, där KTH:s forskningsinfrastrukturer utvärderades av externa experter.

– Vi har nu tretton etablerade KTH forskningsinfrastrukturer och de har så klart olika mognadsgrad. Alla infrastrukturerna håller hög klass, och flera av dem håller yttersta världsklass. I den nyligen genomförda RAE utvärderingen så pekade de internationella experterna speciellt på våra infrastrukturer Electrumlaboratoriet och Alanova Nanolab. Vår ambition är att fortsätta att vidareutveckla verksamheterna och samverka mer med näringsliv och samhälle, säger Mikael Östling.

Utfall

Forskningsinfrastrukturer som tilldelas medel i utlysningen är:

  • Advanced Light Microscopy (ALM), 5 mnkr
  • Albanova NanoLab (ANL), 8 mnkr
  • Electrum, 8 mnkr
  • Hultgren Laboratory, 4,5 mnkr
  • LaserLabs, 5,8 mnkr
  • Odqvist laboratoriet, 8 mnkr
  • Sustainable Power Lab (SPL), 8 mnkr
  • 2MiLab, 3,5 mnkr

Information och filmer om KTH:s etablerade infrastrukturer

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-01