Till innehåll på sidan

KTH stöttar riskutsatta forskare

Publicerad 2022-02-16

I KTH:s verksamhetsplan för 2022 har rektor avsatt pengar för att KTH ska kunna ta emot riskutsatta forskare på kortare anställningar under de närmaste åren. Arbetet sker inom ramen för medlemskapet i organisationen Scholars at Risk (SAR).

– Detta är ett otroligt välkommet beslut. KTH är ett av 20-talet svenska lärosäten och akademier som tillhör SAR, och som också är ingår i den nationella sektionen SAR Sverige, säger professor Nina Wormbs, som sedan 2017 är KTH:s kontaktperson för SAR.

Porträtt på Nina Wormbs
Professor Nina Wormbs

Med rektors avsatta medel kommer KTH kunna erbjuda en fristad för forskare som, på grund av sin akademiska verksamhet, är utsatta för allvarliga hot och våld i sina hemländer. Tack vare ett initiativ på institutionsnivå har KTH tidigare kunnat välkomna en utsatt forskare, men med de nya medlen kommer fler institutioner att få ekonomiska förutsättningar för att ta emot riskutsatta forskare. Dekanus Anders Forsgren ser fram emot initiativet.

­­­– Medlen i verksamhetsplanen ger KTH möjlighet att stötta SAR, och nu påbörjas det viktiga arbetet med att implementera detta i verksamheten, säger han.

Den 9 mars, klockan 15:00-16:00, anordnar SAR-KTH tillsammans med fakultetsrådet ett informationsmöte  om hur mottagande av riskutsatta forskare fungerar.

– Mötet riktar sig till dem som vill hjälpa riskutsatta forskarkollegor från andra delar av världen. Man kommer få veta hur det praktiskt går till, och vad man behöver tänka på, säger prodekanus Sofia Ritzén.

Nina Wormbs hoppas att KTH ska kunna dra sitt strå till stacken i arbetet med att försvara akademins centrala värden.

– Yttrandefriheten är hotad på många ställen, och vi är privilegierade hos oss. Kan vi möjliggöra en temporär fristad bör vi göra det, avslutar Nina Wormbs.

Text: Louise Gustafsson

Kontakt

Har du frågor om Scholars at Risk? Hör av dig till Nina Wormbs, KTH:s kontaktperson för SAR.

Om Scholars at Risk

Vad är Scholars at Risk?

Scholars at Risk (SAR) är en organsation som grundades för drygt 20 år sedan och som arbetar med att stödja forskare och försvara den akademiska friheten. I den svenska sektionen av SAR  är ett tjugotal lärosäten och akademier medlemmar.

Läs vidare på Scholars at Risks webbplats

Hur vet man vem som är riskutsatt?

Huvudkontoret för Scholars at Risk i USA gör bedömningen av vem som är riskutsatt forskare. De parar ihop forskare med mottagande universitet och institutioner.

Hur brukar det gå till?

När en riskutsatt forskare får en fristad på ett svenskt universitet rör det sig om en temporär anställning om ett år. Anställningen brukar ha en blandad finansiering och det kan ibland vara svårt att få ihop medel. Av detta skäl har Riksbankens Jubileumsfond (RJ) i två omgångar avsatt medel för att medfinansiera anställningar. SAR Sverige är medelförvaltare för dessa pengar. På KTH är det dock få som kan ta del av dessa medel då Riksbankens Jubileumsfond fokuserar på humaniora och samhällsvetenskap. Det är därför glädjande att också Formas nyligen fattade beslut om medfinansiering, vilket kan komma KTH-initiativ tillgodo.

De fakultetsmedel som är avsatta i verksamhetsplanen är öronmärkta, och det innebär att KTH:s institutioner kan ta emot riskutsatta forskare utan att behöva konkurrera om medel med andra projekt.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-16