Till innehåll på sidan

Lansering av skräddarsydda canvaskurser för KTH:s forskare

Två moduler klara: IP och Datahantering / Öppen vetenskap

Publicerad 2021-04-21

En utmaning som forskare är hur man ska hålla sig uppdaterad inom viktiga frågor såsom  immaterialrätt, etik, datahantering, kommunikation, etc. Nu finns två Canvaskurser tillgängliga för KTH:s forskare och fler är under produktion.

Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning tog initiativet till ett projekt med KTH Research Support Office för att utveckla en serie seminarier och canvaskurser.

- Forskare, och särskilt ledare för forskningssamarbeten, måste känna till många ämnen som vanligtvis inte varit en del av den ordinarie forskarutbildningen. Dessa kunskaper måste även uppdateras. Här ges nu en möjlighet att lära sig dessa ämnen i KTH-specifika Canvas-kurser så att det blir lätt för dig att uppdatera kunskapen när du behöver den. Dessutom kommer du att veta vilka personer du kan kontakta om du har ytterligare frågor.

De två första modulerna är nu klara och får bra omdömen för relevans och utformning!

IP Management: Länk till canvaskurs   
Produktion: Gustav Notander, KTH Innovation

Data Management and Open Science: Länk till canvaskurs
Produktion: Rosa Lönneborg, KTH Biblioteket

Två ytterligare moduler är under produktion och planering – om Kommunikation och Etik. Aktuell information om kommande seminarier och tillgång till kurserna får du via intranätets sidor om Forskningsstöd samt via RSO:s kalendarium och nyhetsbrev.

Projektgruppen på KTH Research Support Office består av Susanna Pehrson, Marianne Loor and Pierre Bodin.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-21