Till innehåll på sidan

Locka ny kunskap till KTH genom Marie Skłodowska-Curie Actions

Porträttfoto på Mia Brandelius bredvid MSCA:s logotyp
Mia Brandelius är forskningsrådgivare på Research Support Office med specialisering på Marie Skłodowska-Curie Actions.
Publicerad 2023-03-21

Som handledare för en postdoktor inom MSCA kan du öka kunskapen i din forskargrupp och skapa nya starka samarbeten. Forskningsrådgivaren Mia Brandelius kan hjälpa er att lyckas med er ansökan.

I april öppnar 2023 års utlysning av Postdoctoral Fellowships  inom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Utlysningen vänder sig till forskare som vill vidareutveckla sina färdigheter och få nya kunskaper genom att forska i ett annat land.

För KTH innebär utlysningen också en värdefull möjlighet att rekrytera lovande internationella forskare med spetskompetens inom sitt område. Du som forskar vid KTH kan vara handledare för en postdoktor inom MSCA och på så kunna tillföra nya kunskaper och färdigheter till din forskargrupp eller ett projekt.

– När nya kompetenta forskare kommer till KTH så sprider de sin kunskap och utvidgar sina nätverk, vilket är värdefullt för såväl KTH och handledaren som för postdoktorn, säger Mia Brandelius.

Mia Brandelius är forskningsrådgivare på KTH:s avdelning för forskningsstöd, Research Support Office, med specialisering på Marie Skłodowska-Curie Actions. Hon har arbetat med internationella utbildningsfrågor i snart 20 år och har en juridisk examina med fokus på EU-rätt i grunden.

Lyckas med din ansökan

Anslagen inom MSCA söks i hård konkurrens och anses vara bland de mest prestigefyllda i Europa. Andelen beviljade ansökningar varierar oftast mellan 10 och 16 procent beroende på år och inriktning. Det ställer krav på en genomtänkt och konkurrenskraftig ansökan.

– Ett vanligt misstag är att sökande lägger för stort fokus på vetenskaplig excellens och underskattar vikten av att beskriva vad forskningen ska leda till och hur projektet ska genomföras. För att en ansökan ska beviljas måste den uppvisa stor kvalitet avseende alla bedömningskriterier, säger Mia Brandelius.

Gruppen forskningsfinansiering vid Research Support Office är specialiserade på projektbaserad forskningsfinansiering och erbjuder stöd och rådgivning i alla faser av forskningsprojektets livscykel – från förberedelse till rapportering.

– Alla som är intresserade av att ansöka om ett MSCA Postdoctoral Fellowship är välkomna att kontakta mig, både handledare och potentiella postdoktorer. Jag kan hjälpa er att tolka utlysningstexterna och ge feedback för att göra ansökan mer konkurrenskraftig.

Bli handledare för en postdoktor inom MSCA

Research Support Office har sammanställt en vägledning för dig som vill bli handledare till en postdoktor inom MSCA, med tips för att hitta en potentiell blivande postdoktor, att skriva en ansökan samt att öka chanserna för att bli framgångsrik.

Bli handledare för en postdoktor inom MSCA – steg för steg

Ansökningsrutin och stöd för handledare

Text: Antonia Hallberg

Vad är MSCA Postdoctoral Fellowships?

Postdoctoral Fellowships är ett initiativ inom Marie Skłodowska-Curie Actions som syftar till att stödja forskares karriärer och främja spetskompetens inom forskning. Anslagen riktar sig till forskare med doktorsexamen som vill genomföra sin forskning utomlands, skaffa nya färdigheter och utveckla sina karriärer.

MSCA Postdoctoral Fellowships (europa.eu)

MSCA Guidelines on Supervision (europa.eu)

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-21