Till innehåll på sidan

Sveriges unga akademi söker nya ledamöter

Publicerad 2021-12-20

Som ledamot i Sveriges unga akademi (SUA) får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som berör forskning och vetenskap. Beroende på intressen ges möjlighet att till exempel engagera sig i forskningspolitiskt påverkansarbete, utveckla sin förmåga till populärvetenskaplig kommunikation, inspirera barn och unga att bry sig om vetenskap, arbeta med internationaliseringsfrågor, och växa i rollen som akademisk ledare. Ansök senast 12 januari 2022.

Bilden visa logotypen för Sveriges unga akademi

Akademin möts fyra till fem gånger per år i tvådagarsinternat. Vid dessa möten genomförs forskningspresentationer och möten med inbjudna beslutsfattare eller andra intressanta gäster, tas beslut om akademins interna angelägenheter, samt planeras nya aktiviteter och projekt som riktar sig utanför akademin. Ledamotsperioden är fem år, utan möjlighet till omval.

Sista dag för ansökan är 12 januari 2022.

Ansökan och information om uppdraget

Om Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Akademin är en oberoende plattform som bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har mellan 35 och 40 ledamöter.

SUA:s webbplats

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-20