Till innehåll på sidan

Vad är KTH:s strategi för ett framgångsrikt deltagande i Horisont Europa?

Publicerad 2021-09-13

Under sommaren släpptes äntligen arbetsprogrammen i det nya ramprogrammet för forskning och innovation i EU, Horisont Europa, som gäller för perioden 2021-2027. Det sammanföll väl i tiden med rektors beslut om KTH:s strategi med olika mål och insatser som ska stärka KTH:s ambitioner inom programmet.

Porträttbild av Annika Stensson Trigell, KTH:s vicerektor för forskning

Vad innebär strategin för KTH:s forskare och medarbetare?

- I korthet går den ut på att främja våra forskares förmåga, vilja och förutsättningar att söka och genomföra EU-projekt, berättar vice rektor för forskning, Annika Stensson Trigell. Vi ska också bygga vidare på etablerade samarbeten och nätverk för långsiktigt inflytande samt ta tillvara på vunna erfarenheter och föra dem vidare så att vi stärker den interna kompetensen hos såväl forskare som verksamhetsstöd och ledning. 

- Vi har ju dessutom nu en representation i Bryssel, i en gemensam satsning inom Stockholm trio med KI och SU. Det ska vi dra nytta av för att både skapa kontakter och utveckla vår närvaro, t ex i expertgrupper och som utvärderare av olika program. I Horisont 2020 ( programmet 2014-2020) deltog KTH i 328 projekt till ett bidragsvärde av 168 miljoner euro. Det var främst projekt inom området ”Vetenskaplig spetskompetens” – med ett stort antal anslag från ERC (European Research Council) och MSCA (Marie-Sklodovska Curie Actions).

Bland delmålen för ett framgångsrikt deltagande i Horisont Europa anges: en ökning i antalet projekt, en ökning av totalt beviljade medel, ett ökat antal koordinerade samverkansprojekt, ett ökat inflöde av MSCA-postdoktorer, ett ökat antal ERC-projekt och att KTH medverkar och är synlig inom arbetet med Missions och/eller andra strategiska program som EIT-KIC.

Vilka insatser görs eller planeras för att uppnå dessa mål?

- Inom KTH är flera organisatoriska enheter och funktioner involverade i stödet och hanteringen av deltagandet i Horisont Europa. Avdelningen för forskningsstöd, RSO, och jag (vicerektor för forskning) ansvarar för samordning, uppföljning och kommunikation av arbetet inom ramen för strategin.
- Ett särskilt nyhetsbrev, EU Funding Newsletter, distribueras varje månad med aktuella utlysningar, nyheter, workshops mm. RSO har utökat gruppen Forskningsfinansiering med ett team av administrativa projektledare som bistår koordinatorer av stora EU-projekt. Tydliga processer kring ansökningar och hantering av ERC-anslag och MSCA har utvecklats och KTH:s forskningsplattformar erbjuder olika former av stöd och nätverkande för att skapa starka ansökningar.

- Under hösten planeras olika aktiviteter såsom en digital seminarieserie med många möjligheter att lära sig mer och lära av varandra. En enkel guide till de nya programmen och vad man bör tänka på vid ansökan håller på att produceras. Olika kommunikationsinsatser ska lyfta fram KTH:s EU-projekt och skapa intresse både externt för KTH som partner men också internt för att lyfta kunskapen om t ex hur man bygger starka konsortier eller hur man hanterar Impact i EU-ansökningar.

Vill du veta mer? Läs KTH:s strategidokument för ett framgångsrikt deltagande i HEU . Prenumerera på EU Funding Newsletter . Anmäl dig till RSO:s workshops och seminarier.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-13