Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Sveriges unga akademi söker nya ledamöter

  Publicerad 2021-12-20

  Som ledamot i Sveriges unga akademi (SUA) får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som berör forskning och vetenskap. Ber...

  Läs artikeln
 • Forskningsinfrastrukturer allt viktigare

  Publicerad 2021-11-24

  Forskningsinfrastruktur (FI) är av grundläggande betydelse för framstående forskning. För att kunna bedriva forskning och utbildning i världsklass är KTH drivet med ett professionellt ledarskap. Malin...

  Läs artikeln
 • RSO:s team av projektledare frigör tid för forskningsledare av stora EU-projekt

  Publicerad 2021-11-08

  Att koordinera ett stort EU-projekt innebär mycket administration. För att bistå forskningsledarna erbjuder därför Research Support Office administrativt projektledningsstöd sedan 2019. Teamet består ...

  Läs artikeln
 • CASE – verktyget som blev en gemensam arbetsprocess och bättre stöd

  Publicerad 2021-10-22

  En satsning på ett nytt ärendehanteringsverktyg ledde till så mycket mer än bara bättre IT-stöd. Susanne Jarl, administratör på Research Support Office (RSO) berättar om hur nya samarbeten och mer kun...

  Läs artikeln
 • Impact – hur kan din forskning göra världen bättre?

  Publicerad 2021-10-06

  Att förstå den s k ”impact-cykeln” blir allt viktigare för att ha framgång med sina ansökningar för forskningsfinansiering. Anna Raask, forskningsrådgivare och specialist på EU och Impact, RSO, förkla...

  Läs artikeln
 • Har du märkt att det är en ny hantering av avtal på KTH

  Publicerad 2021-09-27

  Har du varit i kontakt med din lokala avtalskoordinator eller vet du ännu inte om att de finns? Under det senaste året har ett intensivt utvecklingsarbete skett mellan gruppen Affärsjuridik på KTH Res...

  Läs artikeln
 • Vad är KTH:s strategi för ett framgångsrikt deltagande i Horisont Europa?

  Publicerad 2021-09-13

  Under sommaren släpptes äntligen arbetsprogrammen i det nya ramprogrammet för forskning och innovation i EU, Horisont Europa, som gäller för perioden 2021-2027. Det sammanföll väl i tiden med rektors ...

  Läs artikeln
 • ERC-anslag är inte vilka anslag som helst

  Publicerad 2021-09-13

  Jeanna Ayoubi är EU-forskningsrådgivare på RSO och KTH:s administrativa huvudkontaktperson gentemot EU-kommissionen, så kallad LEAR (Legal Administrative Representative). Hon ansvarar för stödet kring...

  Läs artikeln
 • Nu rullas Horisont Europa ut!

  Publicerad 2021-06-10

  I mitten av juni är det dags för fler utlysningar i EU:s nya ramprogram Horisont Europa att rullas ut. Vad är nytt i Horisont Europa, vilka är möjligheterna och hur lyckas jag med mitt projektförslag?...

  Läs artikeln
 • Det är hög tid att planera din ansökan för KAW projektanslag 2022

  Publicerad 2021-05-25

  Med en årlig utdelning om ca 2 miljarder kronor de senaste åren är Knut & Alice Wallenbergs stiftelse en av de största privata finansiärerna av vetenskapling forskning i Sverige och en av de största i...

  Läs artikeln
 • MSCA ger stöd för forskares rörlighet och karriärutveckling

  Officiell logotype för MSCA - EU finansiering för forskares rörlighet
  Publicerad 2021-05-11

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska Kommissionens initiativ för att främja forskares rörlighet och utveckling genom program för forskarstuderande som också har en starkt formerande eff...

  Läs artikeln
 • MSCA ger stöd för forskares rörlighet och karriärutveckling

  Publicerad 2021-05-10

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska Kommissionens flaggskeppsinitiativ för att främja forskares rörlighet och utveckling samt program för forskarstuderande. I slutet av maj väntas nu d...

  Läs artikeln
 • Lansering av skräddarsydda canvaskurser för KTH:s forskare

  Publicerad 2021-04-21

  En utmaning som forskare är hur man ska hålla sig uppdaterad inom viktiga frågor såsom  immaterialrätt, etik, datahantering, kommunikation, etc. Nu finns två Canvaskurser tillgängliga för KTH:s forska...

  Läs artikeln
 • EC frigör 123 M € till forskning och innovation för att bekämpa hotet från virus

  Publicerad 2021-04-07

  Kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, till brådskande forskning om varianter av coronaviruset. Denna första nödfinansiering från Hori...

  Läs artikeln
 • Beslut om interna medel till KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer

  Publicerad 2021-03-30

  För att stärka KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer genomfördes under vintern 2020/2021 en intern utlysning om medel riktad till endast dessa. Utöver de kriterier utlysningen ställt så har störs...

  Läs artikeln
 • 2021 Call for Joint Research Proposals

  Publicerad 2021-02-23

  The University of Manchester (UoM), KTH Royal Institute of Technology (KTH) and Stockholm University (SU) are launching a joint research fund to support collaborative research projects between the thr...

  Läs artikeln
 • KTH Horizon Europe Week 12-16 oktober 2020

  Publicerad 2020-06-25

  KTH Horizon Europe week innehåller interaktiva seminarier och presentationer om det kommande ramprogrammet för forskning och innovation inom EU - Horizon Europe. Det öppnar 2021 och de första utlysnin...

  Läs artikeln
 • KTH:s och Sveriges deltagande i Horizon 2020

  Publicerad 2020-05-25

  Vinnova presenterar varje år en kumulativ rapport av svenskt deltagande i EU:s ramprogram Horizon 2020. Överlag forstätter Sverige att vara framgångsrikt och kommer på åttonde plats. Inom Sverige är ...

  Läs artikeln
 • Aktuella utlysningar och samarbeten kring Covid-19

  Publicerad 2020-05-11

  Här listas aktuella utlysningar och möjliga samarbeten relaterade till Covid-19 och dess effekter på samhället. Innehållet har inte direkt koppling till RSO / Forskningsstöds ordinarie verksamhet och ...

  Läs artikeln
 • Mannen bakom konsten på KTH:s klocktorn

  Publicerad 2020-03-24

  Figurgruppen i brons och klockan i KTH:s klocktorn kom faktiskt till genom en donation. Vid campusbyggnadens invigning i oktober 1917 var figurgruppen en enkel gipsavgjutning på grund av bristande med...

  Läs artikeln