Frågor och svar

Frågor och svar

Vad är ORCID?

Open Researcher & Contributor ID (ORCID) är ett internationellt personregister för forskare. Varje forskare har ett unikt ORCID iD som kan användas vid publicering och ansökningar. Med hjälp av detta unika id får man en bättre möjlighet att knyta forskningsresultat till rätt upphovsman. Ett ORCID iD består av en klickbar länk som innehåller 16 siffror,  orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX .

ORCID stöds dessutom av flera världsledande förlag samt universitet m.fl. En fullständig lista över medlemmar återfinns här .

Varför är KTH medlem i ORCID?

Bibliometriska analyser och utvärdering av KTH:s forskningsresultat underlättas av ORCID iD:n. KTH ser ORCID som ett viktigt internationellt initiativ och vill därför vara en aktiv partner inom ORCID.

Vem äger informationen som ligger i ORCID?

För att garantera öppenhet, tillgänglighet och opartiskhet sköts och förvaltas ORCID av ORCID Inc., vilket är en icke vinstdrivande organisation med huvudsäte i USA.

Informationen i ORCID ägs av ORCID Inc. men det är du som enskild KTH-forskare som är ansvarig för informationen på din ORCID-profil.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:orcid-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2014-11-27