Till innehåll på sidan

Datahanteringsplan

En datahanteringsplan beskriver hur data kommer att hanteras under projektet och vad som ska ske med det efteråt, till exempel om man planerar behålla data för att genomföra ytterligare forskningsprojekt i framtiden och hur man tänker lagra i enlighet med FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

På KTH:s Bibliotekets webbplats kan du hitta ytterligare information angående FAIR-data och open access.

Många externa forskningsfinansiärer (till exempel VR, Formas, Horisont 2020) ställer idag krav på lärosäten och forskare att redovisa hur data och resultat ska hanteras i projekt. Därtill kommer lagstiftningskrav och KTH:s interna krav på korrekt hantering av data. För att se vilka specifika krav som ställs från respektive finansiär kan du finna information genom att söka efter finansiärens regelverk via Jisc .

En datahanteringsplan ger möjligheten att redan vid ansökan tänka igenom och strukturera hanteringen av insamling och hantering av data. Ett strukturerat upplägg är, även och det innebär merarbete, en investering som kan komma till nytta inte bara när det gäller datahantering utan även när det gäller redovisning av resultat, ägandeskap, IP, etik samt redlighet i forskning.

Tänk på att en datahanteringsplan ser olika ut beroende på i vilken skeende i projektet den ska användas. En datahanteringsplan som skrivs till en ansökan ser ut på ett sätt jämfört med en som används under projektets gång eller vid slutrapportering. Vid ansökan brukar man också försöka hålla ansökan kort och tydlig, dels för att underlätta utvärderaring men även för att spara utrymme i sin ansökan som behövs för att beskriva forskningen i projektet.

Relevanta länkar

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-18