EIT-KIC:ar

KTH tillhör fem konsortier inom EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska göra Europa till global ledare för innovationer. Aktiviteterna sker i så kallade KIC:ar, knowledge and innovation communities.

KTH medverkar inom informations- och kommunikationsteknologi, EIT Digital , energi, KIC InnoEnergy , hälsa, EIT Health , råmaterial, EIT Raw Materials , och transportsystem, EIT Urban Mobility . I konsortierna ingår forskningsinstitut, stora teknikföretag och flera av de ledande tekniska universiteten i Europa.

Innehållsansvarig:Viktoria Halltell
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-02