Strategisk forskning och samverkan

Här är några av de samarbetsområden som finns inom forskning på KTH.

Strategiska plattformar på KTH

  • Energi
  • Industriell Transformation
  • Informations- och kommunikationsteknologi
  • Material
  • Transport
  • Life Science Technology

Plattformar

Centrumbildningar

Vid KTH:s centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående enhet direkt under rektor. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

KTH:S centra

EIT-KIC:ar

KTH tillhör fyra konsortier inom EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska göra Europa till global ledare för innovationer. De flesta aktiviteterna sker i så kallade KIC:ar där KTH deltar i fyra av fem KIC:ar: EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health och EIT Raw Materials.

EIT-KIC:ar

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:halltell@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-19