Till innehåll på sidan

EIT - European Institute of Innovation and technology

KTH tillhör fem konsortier inom det prestigefyllda EU-finansierade initiativet European Institute of Innovation and Technology (EIT), som syftar till att stärka Europas konkurrenskraft och göra Europa till global ledare av innovationer inom strategiskt utvalda områden.

De vinnande konsortierna, som kallas Knowledge & Innovation Communities (KICs) består av partners från ledande universitet, forskningsinstitut, globala storföretag samt små och medelstora företag (SMF), som valts ut i hård konkurrens. KTH medverkar i följande fem:

EIT Digital
EIT InnoEnergy
EIT Raw Materials
EIT Health
EIT Urban Mobility

Engagemanget inom EIT:s kunskaps- och innovationscommunities, KIC:ar, är strategiskt för KTH och främjar KTH-forskares nätverk och samarbete med andra europeiska forskargrupper och industripartners. Nätverken möjliggör fler starka EU-ansökningar och en högre grad av EU-finansiering för KTH. Dessutom erbjuder KIC:arna många möjligheter att förnya KTH:s egen kärnverksamhet inom såväl utbildning som forskning.

KIC:arna drivs i nära samarbete mellan akademi och industri på europeisk nivå och koordineras via regionala noder. Konceptet bygger på en tät integration mellan forskning, utbildning och innovation och entreprenörskap för att finna lösningar på stora samhälls-utmaningar inom områden med stor potential för innovationer som kan ge kvalificerade arbetstillfällen och tillväxt.

KTH är en mycket aktiv partner och medverkar i såväl utbildningsprogram, innovationsprojekt som stödverksamhet kopplade till affärsutveckling och startups.

Inom KTH finns dels en akademisk ansvarig per EIT KIC, dels stödresurser såväl på skolnivå och centralt inom universitetsförvaltningen. Det centrala stödet samordnas av Jenny Lundin Hammar  vid enheten Internationella relationer.

Kontaktperson på Research Support Office

Fredrick Lekarp, EIT officer
Tel: 08-790 8241, E-post: lekarp@kth.se

Mer information om EIT

European Institute of Innovation & Technology