Till innehåll på sidan

Forskningssamverkanskompetens - stöd genom utbildning och nätverk

KTH leder och deltar framgångsrikt i många olika former av forskningssamverkan med industrin och offentlig sektor, t ex i centra, strategiska innovationsprogram, stora EU-projekt och liknande. Research Support Office ger särskilt stöd till forskningssamverkansledare genom utbildning och nätverk.

Research Support Office erbjuder en seminarieserie tillsammans med andra avdelningar på KTH för att dela handfast kunskap för framgångsrik forskningssamverkan samt utvecklar ett nätverk för erfarenhetsutbyte.

Här kan du hitta mer information om seminarierna eller kontakta Marianne Loor  på Research Support Office.

Välkommen!
Annika Stensson Trigell, Vicerektor för Forskning

Seminarier och Nätverkande

Research Support Office utvecklar denna seminarieserie tillsammans med bland andra Sustainability Office, Equality Office och KTH Innovation. Varje seminarium är fristående och avhandlar ett tema eller en utmaning för forskningssamverkansledare. I nedanstående lista ser du kommande och tidigare seminarier och de finns också i kalendariet för Research Office. Alla som arbetar med forskningssamverkan är välkomna att delta samt att föreslå fler teman.

2020

Plats Datum
Sustainability and Stakeholder Engagement Online 11 June 2020
Ethics & Complience in Research Collaboration Online  16 April 2020

2019

Plats Datum
Science and Impact Communication in Research Collaboration Open Labs, KTH Campus 11 December 2019
Open Access, Open Data and Data Management Plans   Open Labs, KTH Campus 14 June, 2019
IP management in your Research Collaboration Open Labs, KTH Campus

9 April, 2019

2018 Plats Datum
Gender aspects in Research Collaboration Open Labs, KTH Campus

27 November, 2018

IP management in your Research Collaboration Open Labs, KTH Campus

2 October, 2018

Research and research collaboration for Agenda 2030 Open Labs, KTH Campus

22 August, 2018

Openness, Integrity and Data Security - GDPR in research collaboration Open Labs, KTH Campus

23 May, 2018

Kurs för Forskningssamverkanskompetens

Den kurs som håller på att utarbetas av Research Support Office kommer att bygga vidare på seminarieserien och vänder sig i första hand till ledare för centra, forskningsplattformar, strategiska innovationsprogram och strategiska eller stora projekt, t ex inom EU.

För mer information, frågor och förslag kring kursen, kontakta Natalia Kotova  på Research Support Office.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-25