Till innehåll på sidan

SIP

Strategiska innovationsområden (SIP) är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

I forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft - pekade regeringen ut strategiska innovationsområden som en av de huvudsakliga satsningarna för att lösa de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför. I en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansieras sedan 2013 en rad olika strategiska innovationsprogram (SIP) och KTH deltar i drygt tio av sjutton program.

KTH koordinerar två av dem; InfraSweden2030, som beviljades 2015, har fokus på lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur ochViable Cities (f.d. Smart Sustainable Cities), som beviljades 2016, inriktar sig på att göra smarta städer till en central lösning i omställningen till ett hållbart samhälle. Programkontor för båda dessa SIP finns på ABE-skolan. Research Support Office har varit involverat i etablering av programkontoren och har för närvarande en resurs som på deltid är utlånad till InfraSweden2030:s programkontor.

Kontaktperson på Research Support Office för InfraSweden2030

Mer information
InfraSweden2030: www.infrasweden2030.se
Viable Cities: www.viablecities.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-13