Till innehåll på sidan

Strategiska forskningsområden (SFO)

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden (SFO). Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom efter rekommendation från Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Regeringens satsning på SFO:er finansierar totalt 43 forskningsmiljöer med 5 270 miljoner kronor i hela Sverige.

KTH ansvarar för 5 strategiska forskningsområden

KTH ansvarar sedan 2010 för fem SFO:er; E-vetenskap, IT och mobil kommunikation, Molekylär biovetenskap, Produktionsteknik samt Transportforskning.

SeRC ( Swedish e-Science Research Centre ) är ett nationellt initiativ för superdatorresurser med KI, Linköpings och Stockholms universitet som partners. SeRC omfattar Parallelldatorcentrum (PDC) vid KTH och Nationellt superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet. Genom SeRC har den mer applikationsinriktade forskningen kunnat knytas starkare till grundläggande forskning.

XPRES ( Initiative for excellence in production research ) har skapat en forskningsinfrastruktur för bland annat digital tillverkning och visualisering. Forskningen är relevant för strategiska partners till KTH som ABB och Sandvik.

ICT TNG ( ICT – The Next Generation ) är ett konsortium bildat av KTH, Stockholms Universitet och Swedish ICT. Här samlas hela ICT-kedjan från kompontenter till användarinteraktion, samarbeten med industrin och andra forskningsinstitut och högre utbildning, där medverkande partners i dagsläget examinerar flest antal nya doktorer inom ICT i Sverige. Konsortiet omfattar flera excellenta forskningsmiljöer vid KTH.

TRENoP ( Transport research environment with novel perspectives ) är ett samarbete mellan KTH, Linköpings universitet och VTI. Forskningen fokuserar på marktransporter och utforskar innovativa teknik- och policykoncept, intelligenta beslutsstöd på taktisk, operativ och strategisk nivå samt implementationsprocesser. Forskningen vid TRENoP är relaterad till flera centra på KTH, bland annat ITRL.

SciLifeLab ( Science for life laboratory ) är en nationell resurs som drivs av KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet och är en av de största forskningssatsningarna i Sverige inom livsvetenskaper. Förutom direkt finansiering från regeringen, i form av strategiskt forskningsområde, erhåller SciLifeLab även finansiering för nationell forskningsinfrastruktur till många av de laboratorier som ryms inom SciLifeLab.

KTH är delaktigt i 6 stategiska forskningsområden under ledning av annat lärosäte

StandUp är en strategisk forskningsmiljö där Uppsala universitet är ansvarigt universitet. Finansiellt står dock KTH för en större andel än Uppsala universitet. För att stärka den långsiktiga framgången omvandlades delar av SFO:n under 2014 till ett KTH-centra med Uppsala universitet som partner – STandUP for Wind  .

U-Can, The U-Can Comprehensive Cancer Consortium (Uppsala universitet)

Bert Bolin Centre for Climate Change  (Stockholms universitet)

MERGE, ModElling the Regional and Global Eart system  (Lunds universitet)

Health and Disease, Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan (Karolinska Institutet)

Security Link  (Linköpings universitet)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-13