Till innehåll på sidan

Digitaliseringsplattformens utlysning med deadline 11 mars 2024

UTLYSNINGAR

Publicerad 2024-01-30

KTH Digitaliseringsplattformen har en öppen utlysning med tre slutdatum varje år i mars, juni och oktober. Den öppna utlysningen är indelad i tre underkategorier; arrangera konferens, "bottom-up"-aktiviteter och strategiska initiativ. Närmast kommande deadline är den 11 mars 2024.