Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Öppen utlysning av medel för forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering

Trafik och Region 2024

Inom Region Stockholms samarbete med KTH utlyses medel för forskning inom Region Stockholms kärnområden, hälso- och sjukvård, trafik, kultur samt regionplanering. Den aktuella utlysningen, Trafik och Region 2024, omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering.

Tid: To 2023-06-08 kl 16.00

Exportera till kalender

Utlysningen av forskningsmedel uppgår till 4.8 miljoner kronor för perioden 2024 - 2025. Forskningsmedel kan beviljas i högst två år med upp till 1 miljon kronor per forskningsprojekt och år.

Ansökningsperioden för Trafik och Region 2023 startar den 13 april 2023 och stänger den 8 juni 2023 kl. 16.00.

Läs mer om utlysningen