Digitaliseringsplattformens interna sidor

Välkommen till Digitaliseringsplattformens (som fram till och med 2018 hette ICT) interna sidor. Här hittar du främst utlysningar och dokumentation från evenemang anordnade av plattformen.

Digitaliseringsplattformens sidor på intranätet bidrar till att bygga upp en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare och studenter inom ICT men även med de andra strategiska plattformarna inom områdena Energi, Material, Transport samt Life Science.

Utlysningarna hittar du på den engelska sidan

Du är välkommen att kontakta plattformen  om du har frågor om plattformen, om du vill dela med dig av dina synpunkter eller komma med förslag på aktiviteter som ligger i linje med plattformens ramverk.