Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kickoff belyste möjligheter med att delta i expertnätverk

Publicerad 2021-11-23

I november år 2021 arrangerade KTH:s digitaliseringsplattform en kickoff för sitt expertnätverk för att ge utrymme att träffas och diskutera framtida aktiviteter. En slutsats var att experterna som är med i nätverket ges möjlighet att påverka forskningsagendor, knyta internationella kontakter, exponeras för en dynamisk miljö och utveckla nya samarbeten.