Till innehåll på sidan

Hur IED kan bidra till Green deal - Och vad är näringspolitikens roll i revideringen?

För närvarande pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv för att möjliggöra den gröna given. En av dessa är Industriutsläppsdirektivet (IED). I detta arbete har EU-kommissionen lämnat 180 förslag på förändringar. Detta seminarium fokuserar på förslagen kopplat till innovation, energi, klimat, cirkulär ekonomi och nya aktiviteter och sektorer för IED.

Tid: On 2021-11-17 kl 11.30 - 12.30

Plats: Webbinarium

Webbinariet anordnas gemensamt av Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen och IKEM.

Mer information och anmälan