Till innehåll på sidan

Energiplattformen ger nya möjligheter till samverkan

Christophe Duwig, ny vice föreståndare för KTH:s Energiplattform
Publicerad 2019-05-22

Christophe Duwig är ny vice föreståndare för energiplattformen på KTH. Nu ser han fram emot att använda plattformen för att skapa samverkan som gör verklig skillnad.

– Vi forskare kan bidra med mycket men ingen enskild individ eller grupp kan göra allt. Vi behöver samarbete mellan olika kompetenser – det är vad som gör skillnad. Plattformarna är ett bra sätt att mötas och bygga de nätverk som krävs, säger Christophe Duwig, forskningsledare vid institutionen för mekanik.

Han betonar också plattformens kontaktskapande roll med samarbetspartners som företag, myndigheter och civilsamhälle .

– Plattformen är en bra kanal för att nå ut till det övriga samhället, och för att hjälpa forskare på KTH att starta nya projekt och hitta rätt partner. Till exempel är det viktig att KTH forskare som arbetar med grundforskning kan möta forskare som är närmare tillämpningar.

Christophe Duwig eget forskningsområde rör teknologier kring ren luft och ren energi – i huvudsak grundforskning men även tillämpad forskning.

– Ett mål är att rengöra avgaser genom att ta fram ny kunskap och innovativa processer. Vägen till ren energi är spännande!

Bland svårigheterna med att minska luftföroreningar finns det faktum att de helt enkelt inte syns. Dålig luft ser i de allra flesta fall ut som ren luft. Därför är en del av målet att skapa nya visualiseringar och tillförlitliga prognoser.

– Att ta en promenad en vacker dag i Stockholm kan motsvara att röka cirka två cigaretter. I vissa städer i Asien kan samma promenad motsvara 60 cigaretter när luften är som mest förorenad. Det är ett osynligt men enormt problem som drabbar alla i samhället lika hårt, säger han.

Här krävs samarbete med visualiseringsexperter – ett perfekt exempel hur digitalisering kan katalysera forskning, menar han.

Ur ett tioårsperspektiv finns det flera områden där plattformen, med KTHs forskare, kan delta i en verklig förändring. Några exempel är spillvärmeåtervinning och elektrifiering.

Av den energi som vi använder i dag försvinner en betydande del som spillvärme. Nya teknologier kan underlätta övergången till ett hållbart samhälle.  

– Med växande befolkning och minskning av fattigdom i världen, kommer vi att ha högre energianvändning i framtiden. Dessutom pågående elektrifieringen av fordon och transporter som påverkar energiproduktionen. Här står vi inför en omvandling av dagens energisystem, med distribuerad flexibel och hållbar elproduktion och smartare distribution. Där har vi en stark kompetens i vår föreståndare Lina Bertling Tjernberg, säger han.

I takt med att fler länder i världen konsumerar allt mer så växer även behovet av en bättre avfallshantering. Att allt fler länder ökar sin avfallsförbränning är ingen hållbar lösning, menar han.

– Alla dessa exemplar rymmer stora utmaningar som kräver fler tvärvetenskapliga samarbeten och även samarbete genom KTH-plattformar. Jag ser framför mig hur vi kan få KTH forskare att samarbeta för att nå en spets genom att utveckla flaggskeppsprojekt som kan visa vägen och inspirera andra, säger Christophe Duwig.

Text: Magnus Trogen Pahlén