Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt projekt kring digitala lösningar för återvinning inom tillverkningsindustrin

Person i produktionsmiljö
Foto: This is engineering, Unsplash.
Publicerad 2023-02-07

Ett fyraårigt forskningsprojekt med KTH och partner från nio länder startade i januari 2023. Projektet fokuserar på utveckling av en plattform för livscykelinformation och digitala lösningar för värdeåtervinning, baserade på toppmodern teknik.

Digitalising the value recovery mechanism in the automotive, whitegoods and electronics sectors for implementing the Circular Manufacturing Systems är ett nytt samarbetsprojekt som möjliggjorts genom ett bidrag från Horizon Europe.

Farazee Asif, biträdande lektor och docent vid institutionen för produktionsutveckling är principutredare för det omfattande projektet, som involverar KTH och 14 partner från 9 länder.

Farazee Asif
Farazee Asif.

– Värdeåtervinningen inom cirkulära tillverkningssystem (CMS) ligger långt efter. Den låga effektiviteten och bristen på lyhördhet inom systemen påverkar deras ekonomiska och miljömässiga prestanda avsevärt och hindrar därmed deras införande, säger Farazee Asif.

Han förklarar att integrerade digitala lösningar för att effektivisera värdeåtervinningen är beroende av tillgång till viktig information från intressenter längs hela värdekedjan för att nå sin fulla nytta. Det börjar med kunskap om var produkterna är, och i vilket skick.

Projektet syftar därför till att utveckla digitala lösningar för att stödja värdeåtervinningsprocesser, samt en digital plattform med öppen tillgång som kan användas av flera enskilda företag. Det görs med hjälp av toppmodern teknik som Internet of Things, Machine Learning och Augmented Reality,

– De digitala lösningarna och en plattform med öppen tillgång kan tillsammans avsevärt förbättra effektiviteten hos värdeåtervinningsprocessen och därmed bli en viktig möjliggörare för övergången från linjär till cirkulär ekonomi, säger Farazee Asif.

Chefer, ingenjörer, tekniker och operatörer på de företag som ingår i projektet kommer att utrustas med integrerade digitala lösningar för att hantera, inspektera, sortera, testa och återvinna värdet från begagnade produkter.

Projektet, som har en total budget på 6 miljoner Euro, startade i januari 2023 och kommer att pågå i fyra år.

Sammandrag av projektet: cordis.europa.eu/project/id/101091536