Till innehåll på sidan

Transportplattformens aktiviteter

Här visas aktiviteter/event som föreslås eller arrangeras av Transportplattformen. Du hittar även tidigare aktivitieter/event som har dokumenterats.

2022

Autonoma transporter – Digitaliseringsutmaning och hållbar lösning? (På engelska)

Transformationsdagen 2019

Dagen var en heldagskonferens med temat "Fordonsindustrin och transportsystemet ställer om". KTH:s forskningsplattformar Industriell Transformation och Transport hade bjudit in företrädare från privat och offentlig sektor samt forskare från KTH att delta i samtal om nuläget och vad akademin respektive industrin behöver göra framåt. Samtliga föreläsningar och panelsamtal finns tillgängliga från Transformationsdagen.

Reportage med intervjuer

Presentationer och panelsamtal

Konferensen var indelad i fyra huvudblock:

  1. ”Sense of urgency” – vi är mitt i en omställning
  2. Industrin och transportsystemet just nu och framåt - del 1 och 2
  3. Akademins del i omställningen - del 1 och 2
  4. ”What’s next?” - Vad behöver vi göra nu?