Till innehåll på sidan

Transportplattformens interna sidor

Problemen och utmaningarna kring transportens framtid är så komplexa att ingen kan lösa dem på egen hand. Det behövs tvärvetenskapligt samarbete mellan många intressenter. Ett av huvudmålen för transportplattformen är att katalysera multidisciplinär forskningsverksamhet vid KTH och med externa partner.

Workshop

Autonoma transporter: Digitaliseringsutmaning och hållbar lösning?

Denna workshop har skjutits upp till 20 september 2022.

Välkommen till en workshop på KTH med stimulerande presentationer och diskussioner kring idéer om hur vi kan göra framtidens transporter mer hållbara, diskutera hinder och lösningar samt identifiera forskningsutmaningar och samarbetsmöjligheter. Arrangörer är KTH plattformar för Digitalisering och Transport.

Kalender