Prisma

Prisma är en gemensam e-tjänst för ansökan, granskning, signering och rapportering för Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Prisma innebär att du som forskare måste:

  1. Skapa ett personkonto i Prisma (vilker kräver att du har ett  ORCID iD).
  2. Registrera viss CV-information i Prisma, beroende på vilken utlysning du ska söka eller medverka i.
  3. Registrera information för en ansökan i ett formulär i Prisma (viss information kan biläggas som pdf-filer).

Alla ansökningar och signeringsuppgifter för Vetenskapsrådet, Forte och Formas ska göras via Prisma. Även förfrågningar (t.ex. byte av medelsförvaltare) utförs via Prisma. Så småningom kommer även vetenskaplig och ekonomisk återrapportering utföras i Prisma.

Om du ska söka en utlysning, medverka i en annan forskares ansökan, signera ansökningar och bidragsvillkor, signera ekonomisk rapportering eller hjälpa till med t.ex. budget för en ansökan måste du skapa ett personkonto i Prisma.

Manualer KTH:

1. Skapa personkonto2. Min Profil - CV & Publikationer 

3. Göra en ansökan4. Signering av ansökanFrågor och svar

Information från Prisma samt Vetenskapsrådet, Formas och Forte:

Prismas användarstöd | Frågor och svar | Prisma Snabbguide

Prisma Driftsinformation

VRs öppna utlysningar | Formas utlysningar | Fortes utlysningar

Support

Prisma jobbar aktivt med att förbättra systemet. KTH har en kontinuerlig dialog med Prisma och lämnar ofta in samlad input till dem. KTH kan ej styra över utvecklingen men vi kan föreslå förändringar. Har du förslag på förbättringar eller synpunkter så skicka gärna dem till prisma-support@kth.se.

Om du har frågor om ditt personkonto eller tekniska problem med Prisma så kontaktar du Prisma via deras webbformulär.

Om du har frågor som är relaterade till KTH:s system eller KTH:s hantering av Prisma kontakta prisma-support@kth.se.

Om du har frågor om DiVA eller dina publikationer i DiVA kontakta pi@ece.kth.se.

Om du har budgetfrågor kontaktar du din avdelningsekonom eller den ekonomiansvariga på din skola.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp