4. Signering av ansökan

Signering av ansökan i Prisma görs elektroniskt av behörig företrädare.

Behörig företrädare regleras av KTH:s och skolornas besluts- och delegationsordningar. Det är oftast skolchef eller avdelningschef/prefekt som signerar en ansökan och bidragsvillkoren.

Du som forskare behöver inte tänka på att du ska fördela uppgiften till rätt person för signering utan denna uppgift utförs av KTH:s organisationskonto (som administreras av Research Office). Efter att du har slutregistrerat din ansökan och deadline har passerats kommer alla signeringsuppgifter att fördelas ut till rätt personer. Din skola/avdelning/institution behöver inte skapa ett organisationskonto utan KTH har ett organisationskonto.

OBS! Det är inte möjligt att vid signering påpeka brister eller göra korrigeringar utan här är det bara möjligt att neka eller acceptera en ansökan. OBS!

Efter att din ansökan har godkänts skall den diarieföras. Kontakta din dokumentsamordnare på din skola, . Även beslutet, del- och slutrapportering skall diarieföras.

Är du signerare och vill veta vad som gäller för dig? Kontakta prisma-support@kth.se .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:prisma-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-03-01