Vad är Prisma?

Prisma är ett ansöknings- och ärendehanteringssystem. Systemet riktar sig till svenska forskningsutförare, såsom universitet och högskolor, samt till enskilda forskare. De tre forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vetenskapsrådet är systemets ägare. I Prisma kan personer ansöka om forskningsmedel och hantera sina beviljade bidrag. Granskare utför sitt granskningsarbete i Prisma och medelsförvaltare (den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar enligt villkor) har organisationskonton i vilka de kan hantera organisationens ansökningar, signera dokument och återrapportera.  

prisma.research.se/#aboutprisma

Prisma är ett system som ska stödja flera finansiärer, många olika typer av utlysningar och även de återrapporteringskrav som regeringen ålagt respektive finansiär. Prisma har också byggts för att underlätta administrationen av bidrag för medelsförvaltaren. För att vara heltäckande måste data vara sökbart och möjligheten till olikheter byggas in i systemet, exempelvis gällande meritsammanställningen.

Prisma är utvecklat för att att skapa en gemensam e-tjänst som förenklar för forskare, forskningsråden och universitet. Grundtanken är att du som forskare ska registrera information i Prisma en gång och sedan kunna återanvända den för flera ansökningar, dessutom för flera olika finansiärer. Samtidigt så blir alla uppgifter elektroniska vilket gör så att du slipper papperskopior och signaturer på papper samt att du kan utföra uppgifterna var du än är. Du som forskare behöver inte tänka på vem som ska signera ansökan eller vem som ska stå för den ekonomiska rapporteringen. Istället sköts detta av ett organisationskonto på KTH som fördelar uppgifterna till rätt person.

För forskningsråden lyfts flera fördelar med Prisma. Bland annat att det blir enklare för dem att administrera ansökningar, alla uppgifter blir digitala och att all information i en ansökan blir sökbar och tillgänglig för dem och för granskarna.

För universiteten så erbjuder Prisma en överblick över ansökningarna som skickas in samt möjlighet till bättre uppföljning och stöd.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:prisma-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-03-01