Till innehåll på sidan

Publicering

Publiceringenheten på biblioteket erbjuder dig som forskare eller doktorand information och stöd i frågor som rör publicering, även råd och tips rörande din publiceringsstrategi.

Synliggör och tillgängliggör din forskning och vetenskapliga publicering via KTH:s publikationsdatabas DiVA.

Få hjälp och stöd i strategisk publicering och att göra din forskning tillgänglig Open Access.

Synliggör och tillgängliggör din forskning och vetenskapliga publicering via KTH:s delning / publicering av data

Ta del av bibliometriska analyser  i DiVA och bibliometridatabasen Bibmet.

Kontakta biblioteket  om du har frågor.