Årlig bibliometrisk uppföljning

I den årliga bibliometriska uppföljningen (ÅBU) finner du statistik om publicering, citeringar och sampublicering vid KTH.

Vad är syftet med ÅBU?

I KTH:s utvecklingsplan 2013-2016 anges att antalet citeringar ska öka med 25 procent. ÅBU kan då användas som ett underlag för att förstå den egna verksamhetens bidrag till detta mål. Uppföljningen tillsammans med målsättningar avseende publicering och citering kommer att finnas med i skolornas verksamhetsuppdrag och följas upp i skoldialogerna.

Organisatoriska nivåer

ÅBU finns på olika nivåer, för KTH totalt, skolor, avdelningar och enskilda forskare. Resultat för skolor och avdelningar är öppna, men för att se den individuella ÅBU:n måste man logga in. Sammanställningen är likadan på alla nivåer.

Vilka publikationer inkluderas i ÅBU?

Endast registrerade publikationer i DiVA som forskare har publicerat under sin tid på KTH inkluderas. Endast KTH-affilierade publikationer beaktas.


Om du har frågor om ÅBU:n på KTH kontakta biblioteket@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Cecilia Wiklander
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-26