RAE 2012

KTH genomförde under 2012 en internationell utvärdering av all forskning för att se till att den internationella konkurrenskraften bibehålls samt att framtida forskningsstrategier utvecklas med ett globalt perspektiv. 2008 genomfördes en liknande utvärdering.

2012 års utvärdering har visat att:

  • KTH har en stark impact och involvering i samhället, samt många olika sätt att interagera med omvärlden.
  • KTH har en stark grund för forskning. Nära hälften av KTH:s forsknings avdelningar bedömdes ha en forsknings output som betecknades som världsledande.
  • KTH-forksare har en strak tradition av att publicera i internationella peer reviewed tidningar och publikationernas impact stiger.

Läs hela rapporten från utvärderingen. (pdf 2,9 MB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Maria Gustafson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-09-09