RAE 2008

KTH genomförde under 2008 en internationell utvärdering av all sin forskning för att se till att den internationella konkurrenskraften bibehålls samt att framtida forskningsstrategier utvecklas med ett globalt perspektiv.

I juni 2008 besökte omkring 80 internationella experter från både universitet och näringsliv KTH och utvärderade nära 50 forskningsområden. KTH genomförde dessutom en bibliometrisk analys.

Utvärderingen visade att:

  • KTH har en stark position som tekniskt forskningsuniversitet och kan föra forskningsresultat vidare ut i samhället. Enligt de internationella experterna är över hälften av KTHs forskningsenheter excellenta både inom grundforskning och inom tillämpad forskning.
  • KTH har en stark grundforskning. Nära två tredjedelar av KTHs forskningsgrupper producerar grundforskning på internationell toppnivå. Citeringsgenomslaget av KTHs publikationer ligger betydligt över internationella referensvärden.
  • KTH är en framgångsrik innovationspartner i det svenska samhället. KTH producerar fler spin-offs än MIT, Stanford eller Cambridge räknat per forskningsutgiftsenhet, och antalet patent matchar nivåerna på andra internationella toppuniversitet.

Läs hela rapporten från utvärderingen. (pdf 1,5 MB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Maria Gustafson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-09-11