Till innehåll på sidan

Samverka med näringsliv och omgivande samhälle

Vill du veta hur du som forskare kan engagera dig i de strategiska partnerskapen eller komma i kontakt med andra externa aktörer eller verksamheter - kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Samverkan med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt medel för att skapa genomslag och samhällsnytta och samtidigt bidra till kvalitet och relevans i vår utbildning och forskning.

Strategiska initiativ på Research Support Office arbetar med att underlätta samverkan med privata och offentliga verksamheter för dig som forskare eller lärare. Via våra nätverk med företag och organisationer kan du som forskare nå verksamheter och personer som kan bidra till forskningsprojekt, ansökningar mm.

Kontakta oss

Kontakta oss på naringslivssamverkan@kth.se .

Kontakter för arbetslivskoppling och samverkan i utbildningen

Här hittar ni våra kontaktuppgifter .