Till innehåll på sidan

Samverka med näringslivet

Samverkan med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt medel för att skapa genomslag och samhällsnytta och samtidigt bidra till kvalitet och relevans i vår utbildning och forskning.

Näringslivssamverkan på KTH arbetar med att underlätta samverkan med privata och offentliga verksamheter för dig som forskare eller lärare.

Kontakter för arbetslivskoppling och samverkan i utbildningen

KTH:s strategiska partnerskap

Personrörlighet mellan akademi och näringsliv

Vill du veta mer om samverkansinslag i utbildningen, hur vi jobbar inom de strategiska partnerskapen eller nå ut med en inbjudan externt - kontakta oss så hjälper vi dig vidare, naringslivssamverkan@kth.se .

Här hittar ni våra kontaktuppgifter .