Samverka med näringslivet

Att ta ansvar för teknikens roll i samhällsutvecklingen och skapa genomslag och samhällsnytta av utbildning och forskning är centralt för KTH.

Samverkan med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt medel för att skapa genomslag och samhällsnytta och samtidigt bidra till kvalitet och relevans i vår utbildning och forskning. Samverkansledarna på avdelningen Kommunikation och näringslivssamverkan arbetar med att underlätta samverkan med privata och offentliga verksamheter för dig som forskare eller lärare.

Kontakta oss om du vill veta mer, naringslivssamverkan@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-09