Till innehåll på sidan

Kommande event och aktuella händelser

Träffa företag och organisationer som vill bidra med samverkansinslag i utbildningen.

Några gånger per år arrangerar vi möten där vi bjuder in dig som lärare eller kursansvarig på KTH för att träffa företag och andra externa aktörer och gemensamt diskutera konkreta samarbetsformer som kommer båda till nytta. Det kan handla om gästföreläsningar, projektuppdrag och exjobb.

Vill du veta mer? Kontakta oss på naringslivssamverkan@kth.se .