Till innehåll på sidan

Seminarium om Region Stockholms hälsodata 15 april, 2021

Välkommen till ett seminarium där du som forskare får veta mer om hur du ansöker om data och vilken data som Centrum för hälsodata kan tillhandahålla. Centrum för hälsodata samordnar utlämnandet av hälsodata mellan forskare och vårdgivare.

Centrum för hälsodata underlättar för dig som forskare med godkänd ansökan om etikprövning och forskningsplan att få tillgång till hälsodata. Lär dig mer om hur du ansöker samt vilken data som centrumet kan tillhandahålla.

Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör vid Region Stockholm, berättar om Centrum för hälsodata och professor Mats Nilsson , SU, och professor Joakim Jaldén , KTH, är kommentatorer vid seminariet.

Datum: 15e april 2021
Tid: 13.00 – 14.00
Plats: Seminariet sker via zoom

Seminariet anordnas gemensamt av SU och KTH inom ramen för de strategiska partnerskapen med Region Stockholm .

Om Centrum för hälsodata

Centrum för hälsodata erbjuder forskare en säker, enhetlig process för utlämning av hälsodata och är ett nav för de forskare som behöver ansöka om stora mängder hälsodata. Den ska både bidra till bättre vård och underlätta för forskare som inte behöver vända sig till flera olika vårdgivare. Centrumet är en servicefunktion mellan de som har rätt att få ta del av hälsodata för forskning och utveckling samt för de vårdgivare som har hälsodata. Läs mer om Centrum för hälsodata här.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-23