Till innehåll på sidan

UniLink arenaträff på KTH

Samhället genomgår en omfattande digital omställning. Svenska lärosäten och forskare måste anpassa sina verksamheter efter digitaliseringen. Vilken betydelse har samverkan och vad blir samverkansledarens roll i den digitala omställningen? Förutser vi "verksamhet som vanligt" eller är vi med i den digitala transformationen som sker i samhället?

Välkommen till UniLink arenaträff på KTH på temat samverkansuppdraget i en tid av digital omställning. Konferensen vänder sig till alla som jobbar med samverkan mellan akademi och omgivande samhälle.

Vad är smart samverkansledning, samverkan som entreprenöriellt ledarskap inom lärosätet och samverkan som förändringsledning? Vilka verktyg behöver vi för att bli just smarta, entreprenöriella och att vara förändringsledare?

Datum: 21-22 oktober 2019
Tid: Start kl 12:45 den 21 oktober och avslut kl 13:00 den 22 oktober, samt efterföljande programkonferens inom K3-projekten, 13.00-17.00
Plats: Openlab, Valhallavägen 79 och Sing Sing-huset, Lindstedtsvägen 30
Deltagaravgift: 2000 kr medlemmar och 3000 kr icke-medlemmar
Anmälan: Senast 4 oktober

Vid frågor vänligen kontakta Lili André , samverkansledare på Kommunikation och näringslivssamverkan på KTH.

Programkonferens K3 - Kommunikation och implementering

22 oktober kl 13:00-16.00
Programmet anordnas av den nationella K3-koordineringen.
Vid frågor vänligen kontakta projektledare Eva Klasson Wehler .

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-25