Till innehåll på sidan

K3-projekten - svenska lärosäten utvecklar samverkansområdet

För att stärka den svenska högskolesektorns kapacitet för samverkan med det omgivande samhället genomför svenska universitet och högskolor gemensamt en satsning som behandlar olika frågor kopplade till samverkan. Gemensamt stärker projekten svensk samverkanskapacitet och kvalitet från individ- till systemnivå, och från initiering till genomslag.

K3-projekten är ett samlingsnamn för de 17 projekt som finansieras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, inom ramen för utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. Satsningen finansieras av Vinnova och drivs gemensamt av svenska universitet och lärosäten.

De kunskaper och kompetenser som finns och skapas inom svenska lärosäten medför en stor potential för att stärka Sveriges konkurrenskraft, möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling. Det finns samtidigt en potential att genom samverkan stärka kvaliteten i forskning och utbildning vid lärosätena. För att förverkliga potentialen krävs samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället.

Vinnova har gett samtliga universitet och högskolor i Sverige möjlighet att utveckla sin samverkan genom att satsa på 17 olika projekt inom programmet Kunskapstriangeln (K3)  under perioden 2018-2020.

Utlysningen från Vinnova utgick från olika områden som universitet och högskolor själva föreslagit i dialog med varandra och tillsammans med Vinnova. Samarbetet mellan de olika lärosätena och med det omgivande samhället har ämnat att främja erfarenhetsutbyte, inspirera med goda exempel och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Projekten startade i början av 2018 och avslutades i december år 2020. KTH har deltagit i totalt nio olika projekt, bl a PAUS  - personrörlighet ut från akademin - och har ansvarat för ett av dessa, MerUt .

Strukturerad samverkan mellan akademin och det omgivande samhället

Inom ramen för K3-projekten Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet har projektet SPETS, Strategiska partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan, vidareutvecklat metoder och kunskap om att arbeta med långsiktiga partnerskap med organisationer utanför akademin.

Infoblad om Strategiska partnerskap (pdf 314 kB)

Läs mer om K3-projekten

Material från K3-projekten