Till innehåll på sidan

Om KLOSS AkUt

KLOSS AkUt (Akademi Ut) är ett ett "spinn-off-projekt" till KLOSS som startade våren 2015 och inkluderar ytterligare två lärosäten. Vi är nu 11 lärosäten som samarbetar.

Projektet baseras på ett i KLOSS identifierat behov av större möjligheter för lärare/forskare att för viss tid arbeta i en organisation utanför lärosätet. Det finns flera motiv till att detta kan verka stimulerande: det kan ge inspiration till nya samarbeten, öka kunskapen om vad som är relevanta frågeställningar i den aktuella organisationen samt öka kunskapen om en del av den arbetsmarknad som våra studenter skall verka i.

Genom Vinnovas stöd kan vi nu genomföra och stödja tre utbyten per lärosäte, alltså sammanlagt 33 personer i en omfattning av vardera motsvarande 20% under sex månader. Lärosätena har valt olika grunder för sina val av person och organisation utifrån vad som passar det lokala arbetet bäst. Vi får alltså ett rikt underlag för att förstå utmaningar och möjligheter med KLOSS AkUt och en meriterad forskare ansvarar för uppföljning och analys av hela materialet.

Utgångspunkten är att de utbyten som sker inom ramarna för projektet ska leda till ömsesidig och långsiktig nytta för såväl lärosäten som mottagande organsationer samt att lärdomarna ska bidra till ökat kunskapsutbyte mellan akademi och omvärld.

Ett övergripande mål med KLOSS AkUt är att utveckla ett väl förankrat förslag på hur personrörlighet kan stimuleras och förstärkas ytterligare i det svenska systemet i kombination med praktiskt användbara resultat för de organisationer som deltar.

Innehållsansvarig:johbla@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-04-15