Till innehåll på sidan

Vistas deltid i extern organisation

Personrörlighet ut från akademin - PAUS - var en intern satsning på KTH med syfte att stimulera personrörlighet från akademi till externa organisationer. Projektet pågick mellan 2018 och 2021.

PAUS – Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan

Satsningen innebar att varje skola erbjöds möjlighet att ha akademiker som vistas deltid i externa organisationer under en viss tid. Satsningen sammanföll med ett treårigt Vinnova-finansierat projekt med samma tema med start 1 januari 2018. Det Vinnova-finansierade projektet ingick som en del av sammanlagt 13 nationella utvecklingsprojekt med fokus på samverkan mellan akademi och externa aktörer.

Deltagare

Projektet PAUS innefattade 63 utbyten varav12 för KTH, uppdelat på två olika omgångari tre år. Vistelserna hade uttalade syften att öka relevans och kvalitet i utbildning och undervisning. Platserna erbjöds till 8 platser till lärare aktiva inom grundutbildning och 4 platser till lärare inom forskarutbildning. PA och FA rekommenderade lämpliga deltagare som sedan intervjuades och valdes ut av projektgruppen och styrgruppen inom KTH.

Möt deltagare omgång 1

Möt deltagare omgång 2

Erfarenhet från projektet

Erfarenheter från projektet har samlats i en digital handbok  som beskriver processen i att starta och driva ett personrörlighetsprogram. Läs mer

Ansvariga

Prorektor Mikael Östling var beställare av projektet kring personrörlighet från akademi till externa organisationer. Sara Nyberg ECE/ITM var projektledare inom KTH, sarany@kth.se , 8771.

Övergripande projektledare för PAUS var Södertörns högskola.

Projektet PAUS är en sektorsövergripande satsning delfinansierat av VINNOVA som möjliggör att flera lärosäten samtidigt genomför vistelser där gemensamt lärande byggs in för progression i utvecklingen.

Läs mer om PAUS

Projektet PAUS – Personrörlighet för Akademin | KTH

k3-projekten.se/project/paus

www.blogg.sh.se/paus