Till innehåll på sidan

Projektet MerUt

Hur vet vi att en utbildning är relevant ur ett långsiktigt samhällsperspektiv? Vad ligger bakom utbildningars utformning och dimensionering? Hur vet vi att vi utbildar rätt antal studenter?

Inom projektet MerUt (Metoder Relevansbedömning Utbildning)  samarbetar sju lärosäten för att ta fram metoder och verktyg för att synliggöra och bedöma utbildningars samhällsrelevans. Projektet kommer att inkludera en dialog med externa aktörer och lyfta fram tidigare erfarenheter och goda exempel på samverkan kring relevansbedömning. Genom att diskutera själva relevansbegreppet och jämföra våra erfarenheter av olika tillvägagångssätt för att bedöma utbildningars relevans ur ett samhällsperspektiv syftar projektet ytterst till att utveckla lärosätenas kvalitetssystem.

Projektets huvudsyften

  • Studera relevansbegreppet och dess tillämpning med särskilt fokus på samhällsrelevans.
  • Inventera och utvärdera existerande metoder för relevansbedömning.
  • Utveckla nya metoder för relevansbedömning i samarbete med externa aktörer.
  • Ta fram rekommendationer för relevansbedömning inom lärosätenas kvalitetssystem.

Deltagande lärosäten

Högskolan i Kristianstad
Karolinska institutet
Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet

Styrgrupp

Mats Danielsson, Stockholms universitet
Anna-Karin Edberg, Högskolan i Kristianstad
Yvonne Eriksson, Mälardalens högskola
Heidi Hansson, Umeå universitet
Kerstin Lundin, Karolinska institutet
Lena Persson, Högskolan i Kristianstad
Peter Värbrand, Linköpings universitet
Mikael Östling, KTH

Projektledare (KTH)

Johan Blaus, johbla@kth.se , 08-790 60 63

Läs mer om MerUt