Till innehåll på sidan

UniLink

UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Detta sker genom att lärosätena bildar nätverk inriktade på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, internationellt samarbete och gemensamma utvecklingsprojekt.

Varje år anordnas två större nätverksmöten, s.k. Arenaträffar. Dessa används av medlemmarna som tillfällen att utbyta erfarenheter om samverkansarbetets innehåll och former, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen.

Föreningen ser även som sin uppgift att informera om samhällsnyttan av universitetens och högskolornas samverkan med näringslivet och samhället i övrigt.

Läs mer på www.unilink.se .

Vill du veta mer?
Vänligen kontakta Malin Linngård.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-12