Till innehåll på sidan

KTH:s alumnverksamhet

KTH:s alumnverksamhet jobbar med att knyta och bibehålla kontakten med KTH:s alumner och på olika sätt engagera dem i verksamheten.

Alumnerna är KTH:s bästa ambassadörer. Alumnverksamheten har i uppdrag att se till så att vi på KTH tillsammans behandlar alumnerna som den resurs de är. De bidrar med ovärderlig kunskap och erfarenhet till våra studenter, de hjälper KTH:s utbildning att bli bättre och de sprider KTH:s varumärke - både i Sverige och utomlands.

KTH:s alumnverksamhet

Alumnverksamheten är en del av Kommunikationsavdelningen men vi jobbar även nära Karriär och Studentrekrytering. Vårt fokus är internationalisering och engagemang. För att uppnå detta jobbar vi med att:

  • Administrera alumnnätverket
  • Mentorprogram
  • Arrangera karriärevent för studenter
  • Driva ett volontärprogram där alumner uppmuntras till att ge av sin tid till KTH
  • Etablera och underhåller nationella och internationella alumnföreningar
  • Hjälpa klasser att anordna återträffar och jubileum

Samarbeta med oss

Vill du träffa oss och prata om hur vi tillsammans kan samarbeta för att på bästa sätt ta tillvara på våra alumner, har du frågor eller funderar på att starta alumnaktiviteter på din skola, program eller inriktning kontakta oss på alumni@kth.se .

Nominera Årets alumn

Känner ni till en alumn som ni skulle vilja nominera till Årets alum, maila oss på alumni@kth.se . Årets alumn ska ha en examen från KTH och vara en person som inspirerar andra.

Årets alumn