Till innehåll på sidan

KTH:s strategiska partnerskap

Målet med strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för att höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärka innovationsförmågan hos våra studenter, lärare, forskare och partners. I en årlig dialog med ledningen på KTH och respektive partner identifieras behov och samarbetsområden som bidrar till nytta för båda parter.

Partnerskap sluts med större företag eller offentliga organisationer som är av särskild betydelse för KTH:s verksamhet. De karaktäriseras av en stor bredd som omfattar flera ämnesområden och innefattar samarbeten kring personrörlighet, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskningssamarbeten.

Samverkansprojekt inom partnerkskapen

Kontakt

Kontaktpersoner på partnerskapen

För mer information om de strategiska partnerskapen kontakta Per Fagrell, samordnare för de strategiska partnerskapen.

Översyn av de strategiska partnerskapen

Under 2021 genomfördes en översyn initierad av KTH:s ledning för att säkerställa att de strategiska partnerskapen på bästa sätt bidrar till KTH:s verksamhet i framtiden. Vill du ta del av rapporten? Vänligen maila Per Fagrell.

KTH:s strategiska partnerskap

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-18
ABB
Alstom
Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids)
Ericsson
IVL Svenska Miljöinstitutet
Region Stockholm - Hälsa och teknik
Region Stockholm - Trafik och region
Saab
Sandvik
Scania
Skanska
Stockholm Environment Institute, SEI
Stockholms stad
Stora Enso
Vattenfall