Till innehåll på sidan

Region Stockholm - Hälsa och teknik

I december 2015 slöts samarbetsavtalet mellan KTH och Region Stockholm, dåvarande Stockholms läns landsting, med avsikten att stärka kunskapsutvecklingen, attraktionskraften och välfärden i stockholmsregionen. Partnerskapet är uppdelat på två områden - "Hälsa och teknik" och "Trafik och region".

Kontakt

Partneransvarig: Joakim Jaldén , jalden@kth.se , 08 790 77 88
Partnerledare: Malin Linngård , maliol@kth.se , 08-790 60 35

Styrgrupp

Region Stockholm

Johan Bratt, chefsläkare
Elisabet Rendahl, koordinator
Olof Akre
Birgitta Janerot Sjöberg
Helene Spjuth

KTH

Cecilia Williams , professor i experimental oncology
Sebastiaan Meijer , professor i vårdlogistik
Anne Håkansson , universitetslektor och docent i computer science
Peter Savolainen , professor
Joakim Jaldén , professor signal processing, partneransvarig
Malin Linngård , partnerledare

Exempel på samarbeten

OpenLab  - utmaningsdriven innovationsmiljö som tillhandahåller kurser för yrkesverksamma och masterstudenter, tillhandahåller samarbetsytor samt driver och stödjer innovationsprojekt.

Regional AI-samverkan - Region Stockholm, Stockholms stad, KTH och SU har sedan december 2020 initierat en samverkan kring Artificiell Intelligens (AI) för bl.a. vård, omsorg, trafik mm. Såväl regionen som staden ser stora behov av att undersöka potentialen hos AI för att lösa behov inom sina verksamheter samt bygga upp kompetensen på AI-området inom sina egna organisationer.

 - patientnära forskning inom medicinteknik för ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Utgår från regionens utmaningar och formas för hög nyttjande- och beläggningsgrad av olika forskningsprojekt.

Digital Futures  – etablerades 2020 gemensamt av KTH, Stockholms universitet och RISE, är Sveriges största satsning på forskning inom digital transformation och adresserar stora samhällsutmaningar med sina 200 fakultetsmedlemmar. Region Stockholm är del av Digital Futures partnerskapsprogram för samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Gemensamma forsknings- och innovationsprojekt

 - Forskningsprojektet drivs med stöd av Region Stockholm under ledning av Lisa Prahl Wittberg, docent strömningsmekanik/flerfasströmning vid KTH, och Mikael Broman, överläkare i intensivvård vid ECMO Centrum Karolinska.

 - Forskningsprojektet drivs med stöd av Region Stockholm, under ledning av Mats Danielsson, professor i medicinsk bildfysik vid KTH, och Staffan Holmin, professor i klinisk neuroimaging vid Karolinska Institutet.

Läs mer om samarbetet

Ulysning inom Hälsa och Teknik

KTH och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

Ansökningsperioden för HMT 2023 startar den 14 april 2022 och sista ansökningsdag är den 8 juni 2022 klockan 16.00.

Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per år. Utlysningen omfattar både medel för helt nya projekt och för fortsättningsprojekt. För att kunna söka medel för en fortsättning ska medel ha beviljats från tidigare utlysning. Information om utlysningen finns på researchweb.org.

Har du frågor om utlysningen? Vänliga kontakta Malin Linngård .

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-20
ABB
Alstom
Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids)
Ericsson
IVL Svenska Miljöinstitutet
Region Stockholm - Hälsa och teknik
Region Stockholm - Trafik och region
Saab
Sandvik
Scania
Skanska
Stockholm Environment Institute, SEI
Stockholms stad
Stora Enso
Vattenfall