Till innehåll på sidan

Region Stockholm - Trafik och region

I december 2015 slöts samarbetsavtalet mellan KTH och Region Stockholm, dåvarande Stockholms läns landsting, med avsikten att stärka kunskapsutvecklingen, attraktionskraften och välfärden i stockholmsregionen. Partnerskapet är uppdelat på två områden - "Hälsa och teknik" och "Trafik och region".

Kontakt

Partneransvarig: Daniel Jonsson , daniel.jonsson@abe.kth.se , 08 790 96 37
Partnerledare: Malin Linngård , maliol@kth.se , 08 790 60 35

Styrgrupp

Region Stockholm

Mikael Ranhagen, enhetschef Infrastruktur på Regionledningskontoret
Jens Plambeck, chef/strategisk utveckling Trafikförvaltningen
Gabriella Nilsson, Trafikförvaltningen
Elisabet Rendahl, koordinator regionledningskontoret

KTH

Daniel Jonsson , partneransvarig
​​​​​​​Magnus Burman ​​​​​​​, föreståndare Transportplattformen
Jonathan Metzger , professor urbana regionala studier
Malin Linngård , partnerledare

Exempel på samarbeten

Digital Futures  – etablerades 2020 gemensamt av KTH, Stockholms universitet och RISE, är Sveriges största satsning på forskning inom digital transformation och adresserar stora samhällsutmaningar med sina 200 fakultetsmedlemmar. Region Stockholm är del av Digital Futures partnerskapsprogram för samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Integrated Transport Research Labs (ITRL)  - långsiktigt tvärvetenskapligt forskningssamarbete som strävar mot globala hållbarhetsmålen inom transport.

– en satsning mellan Region Stockholm och KTH för att ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem. Projektet har fått stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår 2020-03-20 - 2022-12-31.

OpenLab  - utmaningsdriven innovationsmiljö som tillhandahåller kurser för yrkesverksamma och masterstudenter, tillhandahåller samarbetsytor samt driver och stödjer innovationsprojekt.

Regional AI-samverkan - Region Stockholm, Stockholms stad, KTH och SU har sedan december 2020 initierat en samverkan kring Artificiell Intelligens (AI) för bl.a. vård, omsorg, trafik mm. Såväl regionen som staden ser stora behov av att undersöka potentialen hos AI för att lösa behov inom sina verksamheter samt bygga upp kompetensen på AI-området inom sina egna organisationer.

Läs mer om samarbetet

Ett samarbete som stärker både KTH och Region Stockholm

Utlysning inom Trafik och Region

Utlysningen Trafik och region är årligen återkommande och omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering. Utlysningen av forskningsmedel uppgår till 4.8 miljoner kronor och forskningsmedel kan beviljas i högst två år med upp till 1 miljon kronor per forskningsprojekt och år.

Vetenskaplig kvalitet och relevans för Region Stockholms verksamheter värderas högt och därför anordnas varje år informationsträffar och rundabordssamtal tillsamamns med Region Stockholm.

Ansökan och mer information om utlysningen finns på www.researchweb.org

Mer information om utlysningen och beviljade projekt:

Tilldelning av forskningsmedel från samarbetet KTH och Region Stockholm

Har du frågor om utlysningen? Vänliga kontakta Malin Linngård .

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-09
ABB
Alstom
Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids)
Ericsson
IVL Svenska Miljöinstitutet
Region Stockholm - Hälsa och teknik
Region Stockholm - Trafik och region
Saab
Sandvik
Scania
Skanska
Stockholm Environment Institute, SEI
Stockholms stad
Stora Enso
Vattenfall