Till innehåll på sidan

Stockholms stad

År 2014 slöts samarbetsavtalet mellan KTH och Stockholms stad i syfte att stärka det långsiktiga och strategiska samarbetet avseende utbildning, forskning och innovation.

Kontakt

Partneransvarig: David Nilsson, david.nilsson@abe.kth.se , 08 790 87 42
Partnerledare: Malin Linngård , maliol@kth.se , 08 790 60 35

Styrgrupp

Stockholms stad

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör
Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör
Helen Slättman, stadsledningskontoret

KTH

Jenny Paulsson , partneransvarig, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Jan Gulliksen , vicerektor digitalisering
Leif Kari , vicerektor för utbildning
Ann Legeby , professor, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Malin Linngård , partnerledare

Vetenskapligt råd

KTH:s och Stockholms stad vetenskapliga råd har som syfte att skapa ett forum i vilket stadens ledning och verksamheter i interaktiva former får möjlighet att tillgodogöra sig kompetensen hos ledande forskare inom stadens verksamhetsområden. Rådets verksamhet inriktas mot utforskande samtal om stadens framtida utmaningar. Fokus ligger på att lyfta långsiktiga frågor på en övergripande nivå och ge en bild av hur långt forskningen kommit på området, samt vilka innovativa möjligheter som finns. Rådets båda ordföranden är Daniel Koch  och Henrik Ernstson  KTH.

Temat är för närvarande äldrevänlig stad.

Exempel på samarbeten

Senseable Stockholm Lab  är ett samarbete mellan KTH, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad med stöd från Stockholms Handelskammare och Newsec. Labbet lanserades 12:e april 2019.

Digital Futures – etablerades 2020 gemensamt av KTH, Stockholms universitet och RISE, är Sveriges största satsning på forskning inom digital transformation och adresserar stora samhällsutmaningar med sina 200 fakultetsmedlemmar. Stockholms stad är del av Digital Futures partnerskapsprogram för samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

OpenLab  är ett centrum där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför.

KTH Vattencentrum  (WaterCentre@KTH) är en plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centrumet startade i februari 2017 med finansiering från KTH i samverkan med Stockholms stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute (SEI).

Vetenskapens hus  - Stockholms stad är huvudpartner i Vetenskapens Hus vars mål är att öka ungas intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Genom att erbjuda en verksamhet med intressanta experiment och hands-on aktiviteter intresseras både lärare och elever i grundskola och gymnasiet. Syftet är att fler unga ska välja att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik vid landets universitet och högskolor.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-24
ABB
Alstom
Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids)
Ericsson
IVL Svenska Miljöinstitutet
Region Stockholm - Hälsa och teknik
Region Stockholm - Trafik och region
Saab
Sandvik
Scania
Skanska
Stockholm Environment Institute, SEI
Stockholms stad
Stora Enso
Vattenfall