Till innehåll på sidan

Personrörlighet mellan akademi och näringsliv

Genom kunskapsutbyte och strategiska allianser med olika aktörer i omgivande samhälle kan vi lättare identifiera och hitta innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Att personer rör sig mellan KTH och omvärlden skapar mervärde för alla parter.

KTH strävar efter högsta internationella kvalitet i både forskning och utbildning. En förutsättning för att kunna behålla och utveckla den höga kvaliteten är att vi känner samhällets behov av vetenskaplig kunskap och vet hur forskningsresultat utnyttjas i praktiken.

Att vara adjungerad professor på KTH

Som adjungerad professor och affilierad fakultet på KTH bidrar du till att den utbildning och forskning som bedrivs vid KTH blir relevant för näringsliv och samhälle. Läs mer

Forum för Adjungerad Fakultet
Forum för Adjungerad Fakultet är en arena för diskussion om samverkan mellan akademi, industri och samhälle för dig som adjungerad fakultet på KTH. Läs mer

Vistas deltid i extern organisation

PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan – avslutades i juni 2021. PAUS - var en intern satsning på KTH för att stimulera personrörlighet från akademi till externa organisationer. Läs mer