Till innehåll på sidan

Att vara adjungerad professor på KTH

Som adjungerad professor och affilierad fakultet på KTH bidrar du till att den utbildning och forskning som bedrivs vid KTH blir relevant för näringsliv och samhälle.

Hur ser vi till att du som adjungerad eller affilierad får ut det mesta möjliga av tiden vid KTH? Vad tar du med dig till din hemorganisation?

Som adjungerad professor på KTH är man medarbetare vid en av KTH:s skolor och får där direktkontakt med spetsen inom den vetenskapliga utvecklingen samt lärare och studenter.

En adjungerad professor vid KTH fungerar som brobyggare mellan högskolan och omvärlden och tillför ytterligare kontaktytor utöver vår medverkan i samarbetsprojekt, uppdragsforskning eller medverkan i centrumbildningar. De adjungerade professorerna bidrar också till att stärka KTH:s resurser. Många är idag aktivt inblandade i att söka externa forskningsmedel och andra ger KTH–forskare tillgång till hemorganisationens labb, utrustning och data.

Mer information om tillsättningen av adjungerad professor finns här -

intra.kth.se/administration/rekrytering/larartillsattningar

intra.kth.se/administration/rekrytering/larartillsattningar/adjungerad-professor