Till innehåll på sidan

Vistas deltid i extern organisation

Personrörlighet ut från akademin - PAUS - är en intern satsning på KTH som ska stimulera personrörlighet från akademi till externa organisationer.

Satsningen innebär att varje skola med start 2018 erbjuds möjlighet till att ha akademiker som kan vistas deltid i externa organisationer under en viss tid. Satsningen sammanfaller med ett treårigt Vinnova-finansierat projekt med samma tema som startar 1 januari 2018. Det Vinnova-finansierade projektet ingår som en del av sammanlagt 13 nationella utvecklingsprojekt med fokus på samverkan mellan akademi och externa aktörer. Samverkan med externa aktörer är av största vikt för KTH därför deltar KTH i ett flertal av dessa projekt.

Deltagare

Projektet PAUS med finansiering från Vinnova kommer att innefatta 63 antal utbyten varav 12 för KTH, uppdelat på två olika omgångari tre år. I PAUS vill man öka lärdimensionen med fokus på utbildningssamverkan och studentmedverkan då KLOSS AkUt mer fokuserade på den övergripande processen för personrörlighet ut från akademin. Vistelserna ska ha uttalade syften att öka relevans och kvalitet i utbildning och undervisning. För att uppnå målen kring utbildningssamverkan kommer vi att erbjuda sammanlagt 8 platser till lärare aktiva inom grundutbildning och 4 platser till lärare inom forskarutbildning. PA och FA kommer att få rekommendera lämpliga deltagarna som sedan intervjuas och väljs ut av projektgruppen och styrgruppen inom KTH.

KTH:s interna satsning ger en möjlighet för varje till skola till ytterligare minst 2 utbyten under 20% / 1 termin. 

Ansvariga

Prorektor Mikael Östling är beställare av projektet kring personrörlighet från akademi till externa organisationer. Sara Nyberg ECE/ITM är projektledare inom KTH. Om du har frågor eller idéer, kontakta Sara Nyberg, sarany@kth.se , 8771.

Övergripande projektledare för PAUS är Södertörns högskola.

Projektet PAUS är en sektorsövergripande satsning delfinansierat av VINNOVA som möjliggör att flera lärosäten samtidigt genomför vistelser där gemensamt lärande byggs in för progression i utvecklingen.

Läs mer om PAUS:

k3-projekten.se/project/paus

www.blogg.sh.se/paus