Till innehåll på sidan

Samarbete med Stockholms stad och Region Stockholm

KTH har strategiska partnerskap och olika former av samarbeten med Stockholm stad och Region Stockholm.

Långsiktigt samarbete i regionen

KTH har strategiska partnerskap med Stockholms stad  och Region Stockholm för att stärka det långsiktiga och strategiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation och stärka kunskapsutvecklingen, attraktionskraften och välfärden i stockholmsregionen. Partnerskapet med Region Stockholm är uppdelat på två områden: hälsa och teknik  och trafik och region .

Läs mer om KTH:s strategiska partners

Övriga samarbeten i regionen

KTH samarbetar med flera olika science parks i regionen som ett sätt att nå ut till små och medelstora företag:

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-18